Tehnička zaštita

Pametni grad

Pametni grad je skup mjera prema izgradnji gradova budućnosti, samoodrživih i prilagođenih građanima.

Senzor

Prikupljanje senzorskih
podataka

Analiza podataka

Analiza i obrada
podataka

Prikaz podataka

Prikaz, pretraga i spremanje
podataka

Prikaz podataka

platforma za upravljanje pametnim rješenjima

sustav brojanja i analize prometa

Sustav brojanja i analize prometa temelji se na bežičnim senzorima ukopanim u kolni trak. Senzori podatke šalju centralnoj jedinici, potom serveru sa računalnim programom pomoću kojeg analiziramo gustoću prometa, kategorizaciju vozila, brzinu, projsečan razmak te zauzetost senzora
Senzor

Brojanje vozila

Analiza podataka

Vrijeme zauzetosti
senzora

Prikaz podataka

Brzina vozila

Prikaz podataka

Duljina vozila

Prikaz podataka

Vrijeme između
prolaska

Prikaz podataka

Klasifikacija vozila

Senzor Senzor

sustav brojanja osoba

Sustav za brojanje osoba se temelji na video kameri, a računalnim programom konfiguriramo cjelokupni sustav, dijelimo ga u područja i slično
Senzor

Broj osoba
unutar objekta

Analiza podataka

Broj ulazaka
u objekt

Prikaz podataka

Broj izlazaka
iz objekta

Prikaz podataka

Broj prolazaka
pored objekta

Senzor Senzor